Meddelande Fjärrvärme

Vi beklagar de öppna fjärrvärmegropar som vi har i samhället. Dessa kommer att åtgärdas så fort som våra underentreprenörer har gjort sitt jobb klart.

Fortsatta störningar i fjärrvärmenätet

På grund av akut driftstopp i vår värmepanna tidigare i veckan, har vi fortfarande störningar i fjärrvärmeleveransen.

Vår ambition är att under torsdagen 19/10 kommer vi upp i normal temperatur. Vi beklagar det besvär det orsakar.

Driftstörning i fjärrvärmeleveransen

På grund av problem med värmepannorna har vi stora störningar i fjärrvärmen idag. Vi arbetar med att lösa problemet och räknar med att få upp temperaturen på nätet under dagen.