ELPRISER

OBS! VI SÄLJER BARA EL INOM ÅSELE KOMMUN
(Elområde 2)

Vid frågor gällande ditt elavtal är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0941-100 03

ANVISNINGSPRIS

För dig som inte tecknat något avtal.

Rörligt pris som ändras varje månad baserat på vårt inköpspris + påslag 12 öre/kWh + rörlig elcertifikatsavgift.

Priset sätts då gällande månad är avslutad. Moms tillkommer.

Fast avgift f n 300 kr/år exkl moms.

 

Anvisningspris maj 2024   38 öre
Anvisningspris juni 2024   43 öre

FASTPRISAVTAL

Fast avgift 300 kr/år exkl moms.

Energiavgifter per kWh inkl elcertifikat, exkl moms.

Gäller tills avtalet löper ut. Vill du avbryta avtalet i förtid tillkommer en kostnad, men om du ska flytta från anläggningen kostar det inte något.

 

Fast elpris 1 år 63,00 öre
Fast elpris 3 år 62,00 öre

Priset gäller 2024-07-08 från kl 10:00 till 2024-07-12 kl 14:00

 

 

BÖRSPRISAVTAL

Rörligt pris som ändras varje månad baserat på vårt inköpspris + påslag 4 öre/kWh + rörlig elcertifikatsavgift.
Priset sätts då gällande månad är avslutad. Moms tillkommer.

 

Fast avgift f n 300 kr/år exkl moms.

 

Start tidigast en månad efter inkommit undertecknat avtal. Rätt att byta till fastprisavtal under avtalstiden med start nästkommande kalendermånad. Tre månaders ömsesidig uppsägning vid byte till annan elleverantör.

 

Börsprisavtal maj 2024   30 öre
Börsprisavtal juni 2024   35 öre

 

 

JÄMFÖRPRISER med olika årlig elförbrukning (Elpris, årsavgift samt moms ingår)

  2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh
Anvisningspris maj 66,25 55,00 49,38
Anvisningspris juni 72,50 61,25 55,63
Fast elpris 1 år 97,50 86,25 80,63
Fast elpris 3 år 96,25 85,00 79,38
Börsprisavtal maj 56,25 45,00 39,38
Börsprisavtal juni 62,50 51,25 45,63

Bryta avtal innan avtalets utgång.
Innan du tecknar ett nytt avtal skall du alltid kontrollera när dit nuvarande avtal löper ut. Då slipper du drabbas av brytavgifter.

För att bryta ett avtal innan avtalets utgång tillkommer en brytkostnad (förutom vid flytt). Hur stor den blir beror bl a på din beräknade förbrukning samt avtalets slutdatum.
Om kunden säger upp och bryter sitt fasta avtal innan innevarande bindningstid löpt ut har Åsele Kraft AB rätt till ersättning.
Ersättningen beräknas till 12 öre/kWh för kundens beräknade förbrukning under kvarvarande bindningstid samt en administrativ avgift på 400 kronor.
Moms ingår inte i ersättningen.

Åsele Kraft AB har rätt till ersättning även i de fall elleveransen enligt avtalet inte påbörjats vid kundens förtida uppsägning.
Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som beror på kundens definitiva avflyttning från anläggningen.