ELPRISER

OBS! VI SÄLJER BARA EL INOM ÅSELE KOMMUN
(Elområde 2)

Vid frågor gällande ditt elavtal är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0941-100 03

Till och med 15:e juni 2023 har du chans att teckna fastprisavtal på 1 år. Tänk på att du kan teckna ett nytt fastprisavtal fr.o.m. fem månader innan ditt befintliga avtal går ut. 

Att teckna eller inte teckna fast elpris – till hemsidan (klicka på länken och ladda ner dokumentet)

ANVISNINGSPRIS

För dig som inte tecknat något avtal.

Rörligt pris som ändras varje månad baserat på vårt inköpspris + påslag 12 öre/kWh + rörlig elcertifikatsavgift.

Priset sätts då gällande månad är avslutad. Moms tillkommer.

Fast avgift f n 300 kr/år exkl moms.

 

Anvisningspris mars 2023   76,5 öre
Anvisningspris april 2023   86,5 öre

FASTPRISAVTAL

Fast avgift 300 kr/år exkl moms.

Energiavgifter per kWh inkl elcertifikat, exkl moms.

Gäller tills avtalet löper ut. Vill du avbryta avtalet i förtid tillkommer en kostnad, men om du ska flytta från anläggningen kostar det inte något.

Detta pris uppdateras vardagar kl 10 och gäller till kl 15,30 

Fast elpris 1 år  86 öre
Fast elpris 3 år – öre

Senast uppdaterat 2023-06-02

BÖRSPRISAVTAL

Rörligt pris som ändras varje månad baserat på vårt inköpspris + påslag 4 öre/kWh + rörlig elcertifikatsavgift.
Priset sätts då gällande månad är avslutad. Moms tillkommer.

 

Fast avgift f n 300 kr/år exkl moms.

 

Start tidigast en månad efter inkommit undertecknat avtal. Rätt att byta till fastprisavtal under avtalstiden med start nästkommande kalendermånad. Tre månaders ömsesidig uppsägning vid byte till annan elleverantör.

 

Börsprisavtal mars 2023   68,5 öre
Börsprisavtal april 2023   78,5 öre

 

 

JÄMFÖRPRISER med olika årlig elförbrukning (Elpris, årsavgift samt moms ingår)

  2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh
Anvisningspris mars  110,00   98,75  93,13
Anvisningspris april 126,88  115,63 110,00
Fast elpris 1 år 126,25 115,00 109,38
Fast elpris 3 år
Börsprisavtal mars 100,00  88,75  83,13
Börsprisavtal april 116,88 105,63 100,00

Bryta avtal innan avtalets utgång.
Innan du tecknar ett nytt avtal skall du alltid kontrollera när dit nuvarande avtal löper ut. Då slipper du drabbas av brytavgifter.

För att bryta ett avtal innan avtalets utgång tillkommer en brytkostnad (förutom vid flytt). Hur stor den blir beror bl a på din beräknade förbrukning samt avtalets slutdatum.
Om kunden säger upp och bryter sitt fasta avtal innan innevarande bindningstid löpt ut har Åsele Kraft AB rätt till ersättning.
Ersättningen beräknas till 12 öre/kWh för kundens beräknade förbrukning under kvarvarande bindningstid samt en administrativ avgift på 400 kronor.
Moms ingår inte i ersättningen.

Åsele Kraft AB har rätt till ersättning även i de fall elleveransen enligt avtalet inte påbörjats vid kundens förtida uppsägning.
Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som beror på kundens definitiva avflyttning från anläggningen.