Att teckna eller inte teckna fast elpris – det är frågan.

Under dryga ett års tid har elbörsen präglats av prisökning efter prisökning, den ena mer drastisk än den andra. Även prisfallen har varit många. Detta har lett till en orolig marknad där det är svårt att förutse hur elpriset kommer att se ut både på kortare och längre sikt.

I december 2022 låg det rörliga medelspotpriset hos våra kunder på 221,6 öre / kWh vilket går att jämföra med december i 2021 då priset var 79,4 kr / kWh. En ökning om 179,1%. För att förstå prisskillnaden i kronor redovisar vi ett räkneexempel.

Vad kostar en genomsnittsvilla

Antag att vi har en genomsnittlig villa med eluppvärmning som en vintermånad har en förbrukning på 3 000 kWh, samt ett rörligt elprisavtal på medelspot.

Följaktligen en ökning på räkningen med 102,8% eller 5 332,5 kr – och det för en månad.

Rörligt elpris följer säsongen

Det genomsnittliga medelspotpriset för hela 2022 hamnade på 76,8 kr / kWh. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att medelspotpriset ofta är lägre under de varmare sommarmånaderna när förbrukningen i det egna hemmet är lägre. Motsatt gäller de kallare vintermånaderna då vi ofta ser högre elpriser på spotmarknaden samtidigt som förbrukningen också är högre.

Slutsatsen blir att de låga spotpriserna under sommarmånaderna håller ned det genomsnittliga medelelpriset. När vi generellt förbrukar lägre kWh är elen billig medan när vi förbrukar mer kWh är elen dyrare.

Det rörliga elpriset har över tid genererat ett lägre genomsnittspris. En sommarmånad med låg förbrukning och potentiellt lägre medelspotpris sparar generellt inte lika mycket pengar till bufferten som vintermånaden med hög förbrukning och potentiellt högre medelspotpris snabbt äter av bufferten. En månad likt räkneexemplet ovan ger drygt 5 000 kr dyrare räkning. Kommer detsamma att ske under flera månader under samma vinter? Räkningarna kan snabbt dra ihop till stora belopp.

Ska vi teckna eller inte teckna fast elpris?

Vi på Åsele Kraft vill uppmana våra kunder att se över sin buffert och viljan att ta risk med bufferten Att teckna fastprisavtal är en försäkring som både kan göra oss till vinnare – eller förlorare. Somliga värderar möjligheten att på förhand veta ungefär vad som ska betalas medan andra hellre har is i magen och ser var elpriset bär iväg.

Vi hoppas att du som kund genom denna text får ett stöd i att besvara frågan huruvida du ska teckna eller inte teckna fastprisavtal. Har du funderingar är du välkommen att kontakta oss via uppgifterna nedan!

 

*Eftersom vi fakturerar majoriteten av våra kunder både elnät och elhandel så tar vi hänsyn till båda för att få en så tydlig bild av verkligheten som möjligt. Antagande 16 ampere säkring samt 31 dagar i exempelmånaden.