För att undvika kapacitetsbrist hos våra befintliga kunder,

har vi i dagsläget tyvärr inte möjlighet att ta emot några

nyanslutningar.

 

För mer information, besök vårt kontor eller ring oss på

telefonnummer 0941-100 03.