Meddelande Fjärrvärme

Vi beklagar de öppna fjärrvärmegropar som vi har i samhället. Dessa kommer att åtgärdas så fort som våra underentreprenörer har gjort sitt jobb klart.

Fortsatta störningar i fjärrvärmenätet

På grund av akut driftstopp i vår värmepanna tidigare i veckan, har vi fortfarande störningar i fjärrvärmeleveransen.

Vår ambition är att under torsdagen 19/10 kommer vi upp i normal temperatur. Vi beklagar det besvär det orsakar.

Driftstörning i fjärrvärmeleveransen

På grund av problem med värmepannorna har vi stora störningar i fjärrvärmen idag. Vi arbetar med att lösa problemet och räknar med att få upp temperaturen på nätet under dagen.

Fjärrvärme överföringsavgift from 2024-01-01

Fjärrvärme överföringsavgift from 2024-01-01

Överföringsavgiften ökar med 18 öre

Åsele Energiverk är tvungna att öka kostanden för överföringsavgiften med 18 öre / kWh. Två stora anledningar föranleder detta. Den första anledningen är att bränslepriserna har ökat drastiskt. Vi har tidigare haft 2-årsavtal som nu gått ut, om vi inte haft det hade prisökningen delvis behövt ske redan förra året. Den andra anledningen är inflationen. Prisläget driver på bränslepriser ännu mer när värdet av varan blir förhållandevis lägre.

För att sätta detta i relation till en typisk villaägare med fjärrvärmeuppvärmning visar vi ett exempel, antagen förbrukning är 20 000 kWh/år:

 

Tidigare pris 65 öre = 13 000 kr + 2 040 (fast avgift) + moms = 18 800

Nytt pris 83 öre = 16 600 kr + 2 040 (fast avgift) + moms = 23 300

Differens 4 500 kr inkl. moms/år. 375 kr inkl. moms/mån

Procentuell ökning för en typisk villakund med 20 000 kwh/ år är 23,9%

Akut strömavbrott 10/10

Vi kommer att behöva bryta elförsörjningen för delar av Bredviksvägen, Tallvägen, Rödhakevägen, Fågelstigen och Bofinksvägen för ett akut jobb, mellan klockan 9,45 och ca 11,00