OM OSS

ÅSELE KRAFT AB

Åsele Kraft AB bildades 1914 och var privatägt fram till juni 2016, då det köptes av Åsele Energiverk och blev ett dotterbolag till dem.
Vi har två mindre vattenkraftverk, Fäbodbäckens Nedre och Fäbodbäckens Övre, vilka tillsammans producerar ca 6 GWh/år.

Elförsäljningen sker till ca 1.600 kunder i delar av Åsele kommun.

ÅSELE ENERGIVERK AB

Åsele Energiverk AB är ett av Åsele kommun helägt aktiebolag.
Anläggningen började byggas 1983 och är belägen på Norrstrands industriområde i Åsele.

Värmeverket producerar hetvatten (fjärrvärme) som till största delen produceras med fast bränsle, såsom bark, flis och grot. Den försålda energin ligger för närvarande på ca 26 000 MWh.

Våra anläggningar består av 90 större industri-, affärs- och bostadshus samt ca 320 egnahem.

I verket finns 2 fastbränslepannor på vardera 3,5 MW, 2 oljepannor samt rökgaskondensering.
På Strandvägen finns en reservpanna med olja på 4,5 MW.

Energipris för en villa är 81,25 öre/kWh inkl. moms (fr.o.m 2023-01-01).
Fast avgift för villa 15 kW är 212,-/månad inkl. moms.

Energipris för industrier och större fastigheter är 65 öre/kWh exkl. moms (fr.o.m 2023-01-01).
Fast avgift för industrier och större fastigheter är beroende på effektuttag.

 

ÅSELE ELNÄT AB

Åsele Elnät AB är ett dotterbolag till Åsele Energiverk AB. Åsele Elnät AB ansvarar för distributionen av el inom delar av Åsele kommun sedan avregleringen 1996. Den innebar att elproduktion och elförsäljning inte fick ske i samma bolag som distributionen.

Bolaget har 170 km 20 kV:s-ledning och ca 1.800 kunder.