FJÄRRVÄRMEPRISER

Energipris för en villa 78,75 öre/kWh inkl. moms (fr.o.m. 2020-01-01).
Fast avgift för villa 15 kW är 212:-/månad inkl. moms.

Energipris för industrier och större fastigheter är 63 öre/kWh exkl. moms (fr.o.m. 2020-01-01).
Fast avgift för industrier och större fastigheter är beroende på effektuttag.

Prisjämförelse Åsele

Småhus Åsele 2021

Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Vid ab.
effekt
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
15 000 kWh 14 363 kr 15 kW 2 550 kr 11 813 kr
20 000 kWh 18 300 kr 15 kW 2 550 kr 15 750 kr
30 000 kWh 26 175 kr 15 kW 2 550 kr 23 625 kr
40 000 kWh 36 482 kr 20 kW 4 982 kr 31 500 kr

Flerbostadshus Åsele 2021

Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Vid ab.
effekt
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 kWh 72 582 kr 40 kW 9 582 kr 63 000 kr
200 000 kWh 183 182 kr 110 kW 25 682 kr 157 500 kr
500 000 kWh 452 150 kr 250 kW 58 400 kr 393 750 kr
1 000 000 kWh 898 362 kr 500 kW 110 862 kr 787 500 kr

Lokaler/Industrier Åsele 2021

Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Vid ab.
effekt
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 kWh 74 882 kr 50 kW 11 882 kr 63 000 kr
200 000 kWh 183 182 kr 110 kW 25 682 kr 157 500 kr
500 000 kWh 458 844 kr 285 kW 65 094 kr 393 750 kr
1 000 000 kWh 906 638 kr 575 kW 119 138 kr 787 500 kr

Alla kostnader är angivna inkl. moms