FJÄRRVÄRMEPRISER

Åsele Energiverk höjer förbrukningsavgiften fr.o.m 2024-01-01, från 65 öre/kWh till 83 öre/kWh exkl.moms

Energipris för en villa 103,75 öre/kWh inkl. moms (fr.o.m. 2024-01-01).
Fast avgift för villa 15 kW är 212:-/månad inkl. moms.

Energipris för industrier och större fastigheter är 83 öre/kWh exkl. moms (fr.o.m. 2024-01-01).
Fast avgift för industrier och större fastigheter är beroende på effektuttag.

Prisjämförelse Åsele

Småhus Åsele 2024

Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Vid ab.
effekt
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
15 000 kWh  18 113 kr 15 kW 2 550 kr  15 563 kr
20 000 kWh  23 300 kr 15 kW 2 550 kr  20 750 kr
30 000 kWh  33 675 kr 15 kW 2 550 kr  31 125 kr
40 000 kWh  46 482 kr 20 kW 4 982 kr  41 500 kr

Flerbostadshus Åsele 2024

Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Vid ab.
effekt
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 kWh       95 582 kr 40 kW 9 582 kr    83 000 kr
200 000 kWh     233 182 kr 110 kW 25 682 kr   207 500 kr
500 000 kWh     577 150 kr 250 kW 58 400 kr   518 750kr
1 000 000 kWh  1 148 362kr 500 kW 110 862 kr 1037500 kr

Lokaler/Industrier Åsele 2024

Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Vid ab.
effekt
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 kWh     94 882 kr 50 kW 11 882 kr     83 000 kr
200 000 kWh   233 182 kr 110 kW 25 682 kr   207 500 kr
500 000 kWh   583 844 kr 285 kW 65 094 kr   518 750 kr
1 000 000 kWh 1156 638 kr 575 kW 119 138 kr 1037 500 kr

Alla kostnader är angivna inkl. moms