FJÄRRVÄRMEPRISER

Energipris för en villa 81,25 öre/kWh inkl. moms (fr.o.m. 2023-01-01).
Fast avgift för villa 15 kW är 212:-/månad inkl. moms.

Energipris för industrier och större fastigheter är 65 öre/kWh exkl. moms (fr.o.m. 2023-01-01).
Fast avgift för industrier och större fastigheter är beroende på effektuttag.

Prisjämförelse Åsele

Småhus Åsele 2023

Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Vid ab.
effekt
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
15 000 kWh 14 738 kr 15 kW 2 550 kr 12 188 kr
20 000 kWh 18 800 kr 15 kW 2 550 kr 16 250 kr
30 000 kWh 26 925 kr 15 kW 2 550 kr 24 375 kr
40 000 kWh 37 482 kr 20 kW 4 982 kr 32 500 kr

Flerbostadshus Åsele 2023

Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Vid ab.
effekt
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 kWh   74 582 kr 40 kW 9 582 kr   65 000 kr
200 000 kWh 188 182 kr 110 kW 25 682 kr 162 500 kr
500 000 kWh 464 650 kr 250 kW 58 400 kr 406 250kr
1 000 000 kWh

923 362kr

500 kW 110 862 kr 812 500 kr

Lokaler/Industrier Åsele 2023

Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Vid ab.
effekt
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 kWh   76 882 kr 50 kW 11 882 kr   65 000 kr
200 000 kWh 188 182 kr 110 kW 25 682 kr 162 500 kr
500 000 kWh 471 344 kr 285 kW 65 094 kr 406 250 kr
1 000 000 kWh 931 638 kr 575 kW 119 138 kr 812 500 kr

Alla kostnader är angivna inkl. moms