FJÄRRVÄRMEPRISER

NYA PRISER fr om 1 januari 2023

Pga ökade kostnader för bränsle höjs förbrukningsavgiften hos Åsele Energiverk AB 

med 3 öre/kwh exkl moms. Från 62 öre/kwh till 65 öre/kwh exkl moms

Energipris för en villa 77,5 öre/kWh inkl. moms (fr.o.m. 2022-01-01).
Fast avgift för villa 15 kW är 212:-/månad inkl. moms.

Energipris för industrier och större fastigheter är 62 öre/kWh exkl. moms (fr.o.m. 2022-01-01).
Fast avgift för industrier och större fastigheter är beroende på effektuttag.

Prisjämförelse Åsele

Småhus Åsele 2022

Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Vid ab.
effekt
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
15 000 kWh 14 175 kr 15 kW 2 550 kr 11 625 kr
20 000 kWh 18 050 kr 15 kW 2 550 kr 15 500 kr
30 000 kWh 25 800 kr 15 kW 2 550 kr 23 250 kr
40 000 kWh 35 982 kr 20 kW 4 982 kr 31 000 kr

Flerbostadshus Åsele 2022

Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Vid ab.
effekt
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 kWh   71 582 kr 40 kW 9 582 kr   62 000 kr
200 000 kWh 180 682 kr 110 kW 25 682 kr 155 000 kr
500 000 kWh 445 900 kr 250 kW 58 400 kr 387 500 kr
1 000 000 kWh 885 862 kr 500 kW 110 862 kr 775 000 kr

Lokaler/Industrier Åsele 2022

Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Vid ab.
effekt
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 kWh   73 882 kr 50 kW 11 882 kr   62 000 kr
200 000 kWh 180 682 kr 110 kW 25 682 kr 155 000 kr
500 000 kWh 452 594 kr 285 kW 65 094 kr 387 500 kr
1 000 000 kWh 894 138 kr 575 kW 119 138 kr 775 000 kr

Alla kostnader är angivna inkl. moms