NÄTPRISER

TAXOR 2024-01-01- Åsele Elnät AB

 

ENKELTARIFFEN A

Mätar-
säkring
(AMP)
Fast avgift
exkl. moms
(kr/år)
inkl. moms
kr/år)
*16 1 590 1 988
16 3 438 4 298
20 4 521 5 651
25 5 672 7 090
35 7 973 9 966
50 11 389 14 236
63 14 340 17 925
80 18 229 22 786
100 23 717 29 646
125 29 689 37 111
160 38 091 47 614
200 47 674 59 593
Lönsamhetsgräns mellan Enkel- och Mellantariffen
Mätar-
säkring
(AMP)

Årsförbrukning
i kilowatt-
timmar
(kWh)

   
   
   
   
   
   
   
80 175 080
100 227 380
125 284 520
160 363 760
200 454 740

MELLANTARIFFEN B

Mätar-
säkring
(AMP)
Fast avgift
exkl. moms
(kr/år)
inkl. moms
kr/år)
     
     
     
     
     
     
     
80 26 983 33 729
100 35 086 43 858
125 43 915 54 894
160 56 279 70 349
200 70 411 88 014

TIDSTARIFFEN T

Mätar-
säkring
(AMP)
Fast avgift
exkl. moms
(kr/år)
inkl. moms
kr/år)
     
16 4 903 6 129
20 6 142 7 678
25 7 575 9 469
35 10 825 13 531
50 15 384 19 230
63 19 433 24 291
80 24 745 30 931
100 30 992 38 740
125 38 802 48 503
160 49 726 62 158
200 62 216 77 770

*Lägenhet: Avgiften gäller för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst tre abonnemang. Ett av dessa tre abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa.

ELÖVERFÖRINGSAVGIFTER

  Nättariff öre/kWh Nättariff inkl. moms/kWh
Enkeltariff 26,0 32,5
Mellantariff 21,0 26,3
Tidstariff    
Hög: November-Mars
Måndag-fredag kl 06-22
36,0 45,0
Låg: Övrig tid 14,0 17,5

Elberedskapsavgift 39,20 kr, nätövervakningsavgift 4,35 kr och elsäkerhetsavgift 11,10 tas ut en gång/år.
På dessa avgifter tillkommer moms, fn 25%.

Ev. ändringar av ovanstående moms och avgifter medför motsvarande ändring av taxorna.

Debitering sker genom kvartalsräkning för de med förbrukning upp till 8 000 kWh/år och månadsräkning för de med förbrukning över 8 000 kWh/år.

Debitering av elöverföring sker med verklig förbrukning varje månad.

Tidstariff T, minimiförbrukning 10 000 kWh/år.

Tariffbyte medges endast en gång per kalenderår.

Flyttning anmäles senast 7 dagar före avläsningsdag, sen anmälan debiteras med 300 kr.

Aktuella Allmänna avtalsvillkor gäller för näringsverksamhet och konsument.