DRIFTINFORMATION

Fjärrvärmeanslutning

För att undvika kapacitetsbrist hos våra befintliga kunder, har vi i dagsläget tyvärr inte möjlighet att ta emot några nyanslutningar.   För mer information, besök vårt kontor eller ring oss på telefonnummer 0941-100 03.

Meddelande Fjärrvärme

Vi beklagar de öppna fjärrvärmegropar som vi har i samhället. Dessa kommer att åtgärdas så fort som våra underentreprenörer har gjort sitt jobb klart.

Fortsatta störningar i fjärrvärmenätet

På grund av akut driftstopp i vår värmepanna tidigare i veckan, har vi fortfarande störningar i fjärrvärmeleveransen. Vår ambition är att under torsdagen 19/10 kommer vi upp i normal temperatur. Vi beklagar det besvär det orsakar.