DRIFTINFORMATION

Fortsatta störningar i fjärrvärmenätet

På grund av akut driftstopp i vår värmepanna tidigare i veckan, har vi fortfarande störningar i fjärrvärmeleveransen. Vår ambition är att under torsdagen 19/10 kommer vi upp i normal temperatur. Vi beklagar det besvär det orsakar.

Fjärrvärme överföringsavgift from 2024-01-01

Fjärrvärme överföringsavgift from 2024-01-01

Överföringsavgiften ökar med 18 öre Åsele Energiverk är tvungna att öka kostanden för överföringsavgiften med 18 öre / kWh. Två stora anledningar föranleder detta. Den första anledningen är att bränslepriserna har ökat drastiskt. Vi har tidigare haft 2-årsavtal som nu...

Akut strömavbrott 10/10

Vi kommer att behöva bryta elförsörjningen för delar av Bredviksvägen, Tallvägen, Rödhakevägen, Fågelstigen och Bofinksvägen för ett akut jobb, mellan klockan 9,45 och ca 11,00