Fortsatta störningar i fjärrvärmenätet

På grund av akut driftstopp i vår värmepanna tidigare i veckan, har vi fortfarande störningar i fjärrvärmeleveransen.

Vår ambition är att under torsdagen 19/10 kommer vi upp i normal temperatur. Vi beklagar det besvär det orsakar.