Fjärrvärme överföringsavgift from 2024-01-01

Fjärrvärme överföringsavgift from 2024-01-01

Överföringsavgiften ökar med 18 öre

Åsele Energiverk är tvungna att öka kostanden för överföringsavgiften med 18 öre / kWh. Två stora anledningar föranleder detta. Den första anledningen är att bränslepriserna har ökat drastiskt. Vi har tidigare haft 2-årsavtal som nu gått ut, om vi inte haft det hade prisökningen delvis behövt ske redan förra året. Den andra anledningen är inflationen. Prisläget driver på bränslepriser ännu mer när värdet av varan blir förhållandevis lägre.

För att sätta detta i relation till en typisk villaägare med fjärrvärmeuppvärmning visar vi ett exempel, antagen förbrukning är 20 000 kWh/år:

 

Tidigare pris 65 öre = 13 000 kr + 2 040 (fast avgift) + moms = 18 800

Nytt pris 83 öre = 16 600 kr + 2 040 (fast avgift) + moms = 23 300

Differens 4 500 kr inkl. moms/år. 375 kr inkl. moms/mån

Procentuell ökning för en typisk villakund med 20 000 kwh/ år är 23,9%