Åtgärder är påbörjade och vi räknar med att ha värmen åter inom några timmar