Regeringen ger kompensation till hushåll med anledning av de höga elpriserna. Utbetalningen kommer att ske automatiskt från ditt elnätsbolag senare i vår. Läs mer: Kompensation för höga elpriser